Зуун настай гэрлийн бүрхүүл 3 сая ам.доллар хүрэв
/*