ДОХ-ын халдвар 15-тай хүүхэд авсан нь үнэн гэв

2017 оны 2 сарын 15