Б.Хурцыг шүүх хурлын протокол дэлгэгдлээ

2011 оны 8 сарын 16

Их Британид зорчих үедээ баривчлагдаж улмаар Германы талд шилжүүлэн хүргэгдэхээр болоод байгаа ҮАБЗ-ийн ажлын албаны дарга асан Б.Хурцын хэргийг сонсон хэлэлцсэн Английн шүүхийн протоколд олон сонин баримт гарсан байна. Энэ оны зургаадугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд хэлэлцсэн хэргийн талаархи бүх мэдээллийг багтаасан энэ протоколд анхаарал татахаар, бас эргэцүүлж үзмээр олон мэдээлэл гарсан нь сонирхолтой. Б.Хурцыг өмгөөлсөн болон түүнийг Германы талд хүлээлгэн өгөх асуудлыг хамгаалсан талуудын гаргаж тавьсан мэдээллүүдийн заримаас албан бус орчуулгаар та бүхэнд хүргэхээр хичээлээ.

Энэ протоколд дурдсанаар бол Б.Хурцыг ХБНГУ-ын Холбооны Шүүхийн хүсэлтээр 2010 оны дөрөвдүгээр сард Европын баривчлан саатуулах захирамжийн (European Arrest Warranty) дагуу Их Британийн Онц ноцтой зохион байгуулалттай хэргийг мөрдөх агентлагаас (Serious Organized Crime Agency) явуулсан саатуулах ажиллагаагаар тус улсад баривчилсан бөгөөд Английн мужийн шүүгч Пурди Б.Хурцыг Германы талд шилжүүлэх асуудлыг эсэргүүцсэн давж заалдах өргөдлийн хоёр ч үндэслэлийг няцаасан талаар дурдсан байна. Пурди шүүгчийн зүгээс няцаасан хоёр үндэслэл нь Б.Хурц Их Британид тусгай айлчлал хийхээр очсон тул халдашгүй дархан эрхтэй байсан гэх болон төрийн өндөр дээд албан тушаалтны хувьд мөн адил халдашгүй дархан эрхтэй байсан гэх үндэслэлүүд байжээ. Яг энэ асуудалтай холбоотойгоор Английн шүүхийн гаргасан тайлбар протоколд байгаа бөгөөд тэдгээрийг дор дурдах болно.

Дээрхи хурлын протоколд дурдсанаар бол Монголын талаас буюу хариуцагч талын гаргасан давж заалдах өргөдөл нь дөрвөн зүйлээр үндэслэгдсэн байсан бөгөөд тэдгээрээс  сүүлийн үндэслэлийг нь урьд өмнө Английн дүүргийн шүүхэд мэдүүлж байгаагүй гэж дурджээ. Энэ нь Б.Хурцыг гэмт хэрэгт сэжигтнээр холбогдуулж байгаа гэх үйлдэл нь Монголын Засгийн газрын даалгавраар гүйцэтгэсэн үүрэг байсан гэх үндэслэл юм байна.

Эндээс үзэхэд Б.Хурц нь 2003 онд буюу тухайн үеийн Ерөнхий сайд Н.Энхбаярын толгойлж байсан Засгийн газрын даалгавраар ажилласан болж таарч байна. Тэгээд ч Европын Холбооны орнуудад үйлчилж байгаа баривчлан саатуулах захирамжид (European Arrest Warranty ) бүртгэгдэж гэмт хэрэг хэмээн тооцогдсон Б.Хурцын үйлдэл нь Монголын тухайн үеийн Засгийн газрын даалгавар байсан гэдгийг дээрхи шүүх хурлын үеэр дурайтал тодруулж өгчээ.

Мөн энэ хурлын протоколд өөр бусад маш сонирхолтой баримтууд орсон байна. Тухайлбал, Европын баривчлан саатуулах захирамжид дурдсанаар бол Б.Хурц нь 2003 оны 5-р сарын 14-нд Монгол Улсын иргэншилтэй Дамирангийн Энхбатыг хэн бо