Дотоодын цэргийн 90 жилийн ойг тэмдэглэнэ

2011 оны 11 сарын 14