Засгийн газрын хуралдаан боллоо

2015 оны 10 сарын 20

Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.


Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх төслүүдийг концессоор  гүйцэтгүүлнэ

Төрийн өмчийн концессийн зүйлийн жагсаалтад төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдийг нэмж, төслүүдийн шууд гэрээний хэлэлцээг эхлүүлэх болон концесс олгох уралдаант шалгаруулалтыг зохих журмын дагуу зохион байгуулахыг Аж үйлдвэрийн сайд Д.Эрдэнэбат болон Хөрөнгө оруулалтын газарт даалгалаа.

Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх төслийн зорилго нь мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг ашиглах замаар төрийн байгууллагуудын өгөгдлийн санг цахимжуулан төрийн үйлчилгээний цахим системд холбох, үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар хэрэгжүүлэхэд оршино. Өнөөдрийн байдлаар төрийн үйлчилгээний цахим машинаар 17 үйлчилгээ, цахим системээр 25 үйлчилгээг хүргэж байгаа юм.  Цаашид 125 үйлчилгээг хэд хэдэн багцад хуваан цахим хэлбэрт шилжүүлэн www.ezasag.mn портал сайтаар дамжуулан иргэдэд хүргэх ажлыг концессоор хэрэгжүүлэх юм.

Өнгөрсөн хугацаанд ТҮЦ машинаар 1.3 сая иргэн үйлчлүүлж, 2015 оны хагас жилийн байдлаар улсын төсөвт 37 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. Улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг татан оролцуулах замаар төрөөс иргэдэд үзүүлэх төрийн цахим үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагуудын өгөгдлийн санг цахимжуулах ажлыг концессийн хэлбэрээр хийж гүйцэтгэх бөгөөд “Цахим засаг” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ач холбогдолтой юм.

Төслийг төрийн үйлчилгээг цахимжуулахад шаардагдах өгөгдлийн санг цахимжуулах, тухайн үйлчилгээ бүрт тохирсон кодчилол, дүрмийг хөгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний цахим системд холбож, иргэдэд хүргэх бөгөөд гарсан зардлаа тодорхой хугацаанд үйлчилгээний хөлснөөс авч нөхсний дараа төрд буцаан шилжүүлэх “Систем хөгжүүлэх-Ашиглах-Шилжүүлэх” гэсэн шинэ концессийн төрлөөр хэрэгжүүлэх юм.

Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо

Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох, шатахууны нөөцийн талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоолын хавсралтаар 2016 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц бүрдүүлэх аж ахуйн нэгжийн нэрсийн жагсаалт, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, хэмжээг баталлаа. Газрын тосны бүтээгдэхүүний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компанийн нөөцийг 84720 тонн буюу 30 хоногийн хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээнд хүргэж бүрдүүлэх ажлыг 2016 оны 3 дугаар сарын 1-ний дотор зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг Уул уурхайн сайд Р.Жигжидэд даалгалаа.

2015 онд 16 аж ахуйн нэгж А-80 автобензин 8.155.0 тонн, АИ-92 автобензин 21.505.0 тонн, дизелийн түлш 50.030.0 тонн, ТС-1 онгоцны түлш 3.660.0 тонн компанийн нөөцтэй байх үүрэг хүлээн Засгийн газрын тогтоолд заасны дагуу нийт дүнгээр 83.350.0 тонноос доошгүй хэмжээнд барьж ажиллаж байна. 2014 оны 8 дугаар сараас 2015 оны 8 дугаар сар хүртэлх хугацаанд хавсралтад заагдсан 16 компанийн импортлосон шатахууны хэмжээ 1.051.337.7 тоннд хүрчээ. Иймд эдгээр компаниудын импортлосон шатахууныг төрөл тус бүрээр 30 хоногийн хэрэглээний нөөцтэй байхаар тооцож, 2016 онд бүрдүүлэх компанийн нөөцийн хэмжээг гаргасан байна.

Олон улсын стандартад нийцсэн хөнгөн атлетикийн замтай болно

Олон улсын олимпийн хороо, Олон улсын олимпийн хорооны дэргэдэх Олимпийн эв санааны нэгдэл, Олон улсын хөнгөн атлетикийн холбооны буцалтгүй тусламжаар барьж байгаа хөнгөн атлетикийн олон улсын стандартад нийцсэн 400 метрийн тойрог замын резинэн бүрээс, дагалдах бусад тоног төхөөрөмжийн гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөх, агуулахын хадгалалт, тээврийн зардалд зарцуулах хөрөнгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг Сангийн сайд Б.Болорт зөвшөөрлөө. Энэхүү 400 метр тойрог замыг Нийслэлийн Налайх дүүрэгт байгуулахаар Олон улсын хөнгөн атлетикийн холбоотой тохиролцож, 2014 оноос тойрог замын суурийн ажлыг эхлүүлж, 2016 оны 6 дугаар сард бүрэн дуусгахаар ажиллаж байна. Олон улсын хөнгөн атлетикийн холбооны итгэмжлэгдсэн Итали улсын Мондо компани 320.000 ам.долларын үнэ бүхий стандартын резинэн замыг манай улсад оруулж ирсэн бөгөөд олон улсын мэргэжилтнүүдийн удирдлага дор нааж, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах ажил үлдээд байгаа юм.

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд эмийн чанар, аюулгүй байдлыг хангахад оролцох байгууллагын үүрэг хариуцлагыг тодорхой зааж, эмийн бүртгэл, чанарын хяналтын лабораторид тавигдах шаардлагыг боловсронгуй болгох, эмийг зах зээлд гарсны дараах эмийн аюулгүй байдлын тандалт, судалгаа хийх, эргүүлэн татах, буцаах эрх зүйн орчныг бий болгохоор тусгажээ. Мөн эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх зорилгоор хэд хэдэн зарчмын өөрчлөлтийг тусгасан байна. Эмийг зах зээлд таниулах үйл ажиллагааны зарим хэсэг хуулиар зохицуулагддаггүй байсныг цогц байдлаар зохицуулж, эмнэлгийн эмийн сангийн үйл ажиллагааг өргөтгөх болон антибиотикийн зохистой хэрэглээтэй холбоотой зохицуулалтыг нэмжээ. Эмийн үнийн ил тод байдлыг хангах, үнийн хөөрөгдлөөс сэргийлэх, иргэдийн эм худалдан авах боломжийг нэмэгдүүлэх талаар шинэ зохицуулалт оруулсан байна. Хууль батлагдан гарснаар эмийн чанар, аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээ төлөвшиж, эмийн хангамж, хүртээмж сайжрахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж үзэж байна.

Авто замын тухай хуулийн төсөл боловсруулна

Авто замын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэн дэмжээд хуулийн төслийг боловсруулж, ойрын хугацаанд Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Зам, тээврийн сайд М.Зоригтод даалгалаа. Авто замын тухай хууль 1998 онд батлагдаж, өнгөрсөн хугацаанд 8 удаа нэмэлт, өөрчлөлт оржээ. Энэ хугацаанд улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд ихээхэн өөрчлөлт орж, уг хуулийг одоогийн байгаагаар дагаж мөрдөхөд дутагдалтай, зохицуулалт нь хуучирсан, хуулиар зохицуулах харилцаанд өөрчлөлт орохоор байгаа тул хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн шинээр томъёолох шаардлагатай болжээ.

Манай улсын нийт ачаа эргэлтийн 65, зорчигч тээвэрлэлтийн 98.8 хувь нь авто замын тээврээр гүйцэтгэгдэж байна. Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийн үр ашигтай, аюул осолгүй, найдвартай, тогтвортой үйл ажиллагааг хангахад авто замын дэд бүтцийн сүлжээний чанар, стандарт, бүтэц чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.

Монгол Улс нийт 49179.4 км авто замын сүлжээтэйгээс 12652.4 км нь олон улс, улсын чанартай авто замын сүлжээ юм. Олон улс, улсын чанартай авто замын сүлжээн дэх хатуу хучилттай авто замын урт 2010 онд 2442.6 км байсан бол 2015 онд 5354.57 км болж өсчээ.

Улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд авто замын салбарын оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх, авто замын сүлжээг өргөтгөн хөгжүүлэх төрийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, олон улс, бүс нутгийн авто замын коридоруудыг хөгжүүлэх, бусад салбарын хөгжлийг хангах үр ашигтай, найдвартай, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан, тогтвортой авто замын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, авто замын сүлжээний ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг бүрэн хангахад одоо байгаа хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй, тодорхой, ойлгомжтой болгох шаардлага гарч байгаа юм.


Товч мэдээ

-Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан “Жилийн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр тогтлоо. Азийн хөгжлийн банкнаас 2015-2016 онд манай улсад нийт 272 сая ам.долларын холимог буюу хөнгөлөлттэй болон энгийн эх үүсвэрийн зээлийн хөрөнгийг хуваарилжээ. Тус банкны хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээлийн эргэн төлөгдөх хугацаа 25 жил, үүнээс эхний 5 жилд нь үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх ба 2 хувийн хүүтэй байна.

-Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай Засгийн газрын 2012 оны 98 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан Усны үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн тогтоолоо.

-Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй төрийн байгууллага хооронд балансаас балансад шилжүүлэх үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалт болон нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдах үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтыг тус тус баталлаа.

-Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад “Ирээдүйн эрчим хүч” сэдвээр 2017 онд зохион байгуулагдах “Дэлхийн экспо Астана-2017”-д оролцох тухай тогтоолын төслийг хэлэлцээд уг тогтоолыг батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Дэлхийн Экспод оролцох Хэсгийн ерөнхий комиссараар Эрчим хүчний сайд Д.Зоригтыг томилсон тухай Олон улсын үзэсгэлэнгийн товчоонд мэдэгдэхийг Гадаад хэргийн сайдад даалгалаа.

-“Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох түр журам батлах тухай” Засгийн газрын 2013 оны 77 дугаар тогтоолын хавсралтад стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох нэг цонхны бодлогыг хэрэгжүүлэх үүднээс зарим нэмэлт орууллаа.

Эх сурвалж: Засгийн газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба

 

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна