Баянзүрх дүүрэгт тулгамдаж байгаа асуудлуудаар гарц хайх зөвлөгөөн боллоо

2015 оны 10 сарын 21
 
Баянзүрх дүүрэгт тулгамдаж байгаа асуудлуудаар гарц хайх зөвөл...

ТВ5 мэдээ: Баянзүрх дүүрэгт тулгамдаж байгаа асуудлуудаар гарц хайх зөвөлгөөн боллоо

Posted by TV5 television on Tuesday, October 20, 2015