"Ганц худаг"-ийн хуучин байрыг борлуулаад олох орлогыг төсөвт тусгасан уу?

2015 оны 10 сарын 27