"Ноён уулыг бүхэлд нь хамгаалалтад авч байгаа биш"

2015 оны 10 сарын 30