"Банкууд улсаа боддог болмоор байна"

2015 оны 11 сарын 3