"Гадаадын зээл, хөтөлбөрөөр төсөвт багагүй мөнгө оруулж ирдэг"

2015 оны 11 сарын 10