"Бусдын кноп дардаг, сугалдаг гишүүдийн ёс зүйгүй үйлдэл их байна"

2015 оны 12 сарын 2