Ж.Энхбаяр: Ипотекийн зээлд оруулж байгаа мөнгө муу хөрөнгө оруулалт

2016 оны 1 сарын 8