Жуулчны гудамж уу, автомашины зогсоол уу?

2013 оны 9 сарын 24

Эх сурвалж: www.mminfo.mn
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
Олны нэрлэж заншсанаар “Урт цагаан”-ыг “Жуулчны гудамж” болгох шийдвэр гаргаад багагүй хугацааг үдсэн. Харамсалтай нь “Жуулчны гудамж” гэх нэрэндээ тохироогүй энэ газарт ил задгай худалдаа эрхлэгчид, архичид цуглах болсоор олон жилийн нүүрийг үзсэн. Гэтэл одоо бүр машины зогсоол болгочихож. Тодруулбал, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийн дагуу Жуулчны гудамж буюу Урт цагааны гудамжид 100-150 автомашины багтаамжтай төлбөртэй зогсоол байгуулахаар болжээ. Ирэх оноос уг гудамжийг авто зам болгохоор төлөвлөж буй бөгөөд тэр болтол зогсоол байдлаар ашиглах юм. Тус дүүргийн Засаг даргын орлогч Н.Батсүмбэрэл “Энэ сарын 25-наас Нийслэлийн өмчийн газарт мэдэгдэл хүргүүлж, уг талбайд буй асар майханд худалдаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг зогсооно. Уг гудамжинд байрлах хөшөө дурсгалыг хөндөлгүйгээр замын хашилт тэмдэглэгээ хийнэ” хэмээн мэдэгдсэн билээ. Эхний ээлжинд туршилтаар үнэ төлбөргүй машин тавиулж эхэлжээ. Энэхүү талбай нь орж гарах дөрвөн зогсоолтой бөгөөд тун удахгүй гэрлэн дохио суурилуулах гэж байгаа гэнэ. Гэвч нийслэлийн хэмжээнд цор ганц “Жуулчны гудамж”-ыг автомашины зогсоол болгох шаардлага байсан гэж үү.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна