М.Цолмандах “Парисийн долоо хоног”-т оролцлоо

2013 оны 10 сарын 2

“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
“Tsolo munkh” брэндээрээ дэлхийн загварын тайзнаа өрсөлдөж яваа загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах “Парисийн загварын долоо хоног”-т оролцож байна. Парисийн загварын өдрүүд есдүгээр сарын 26-аас эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр сүүлийн өдөр нь таарч байна. “Парисийн долоо хоног” загварын шоунд Кристиан Диор, Ланвин, Валентино зэрэг алдартай брэндүүд оролцож байгаа ажээ. Загвар зохион бүтээгч М.Цолмандах эл шоунд 2014 оны хавар, зуны коллекцио толилуулж байгаа бөгөөд бүргэдийн өд сөд болсон өвөрмөц загваруудаа толилуулжээ. Мэдээж түүний сонголт хар өнгө... Э.ТЭКҮ
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна