“Оюутны гудамж” гоё болов

2013 оны 10 сарын 16

Д.ЖАРГАЛ
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар хувийн хэвшлийн байгууллагууд Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Хөрөнгө оруулалтын газартай хамтран хотын гудамж, талбайг тохижуулах ажил эхэлсэн. Энэхүү ажлын эхлэл болж “Оюу толгой” ХХК Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн уулзвараас Спортын төв ордны баруун хойд уулзвар хүртэлх “Оюутны гудамж”-ийг тохижуулан явган хүний зам, ногоон байгууламж, бусад тохижилтыг иж бүрнээр нь шинэчиллээ. Энэ гудамжны тохижилтын нээлтийн ажиллагаанд Хотын дарга Э.Бат-Үүл оролцож, залуучуудын гудамжийг тохижуулсан “Оюу толгой” ХХК-ийнханд баярласнаа илэрхийлсэн юм. Гудамжийг тохижуулахад нийт 500 орчим сая төгрөг зарцуулагдсан бөгөөд 310 метр урт талбайд уран барималын төрлүүд , соёмбын баримал, явган болон замын гэрэлтүүлэг модны гэрлэн чимэглэл, хогийн сав сандал бусад тохижилтын ажлуудыг цогцоор нь хийжээ. Мөн тус гудамжинд өндөр хурдтай Wi-Fi төхөөрөмжийг суурилуулсан байна. Мөн гудамжны тохижилтын ажлын ашиглалтыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” хариуцан ажиллахаар болжээ.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна