Цэцэрлэгт хүлээлэнг засварлана

2013 оны 11 сарын 30

Сэтгүүлч: У.БОЛОР Гэрэл зургийг: Б.БАТМӨНХ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж арван нэгдүгээр сарын 25-нд цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг засварлах, аймаг бүрийг цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болгох талаарх зарлиг гаргасан билээ. Энэ хүрээнд өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг хөгжүүлэх тухай зарилгыг хүлээн авах ёслолын ажиллагаа боллоо. Зарлигийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга П.Цагаан, Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Л.Эрхэмбаяр, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга П.Алтангэрэл болон албаныхан оролцож, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захирал Б.Саранчимэг нарт гардуулан өгсөн юм. Ингэснээр төв, суурин газруудыг цэцэрлэгүүлэх, өмнө байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг арчилж, сайжруулахын төлөө ажиллах юм байна.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна