Зураач Л.Амарсанаагийн уран бүтээлүүд шинээр ирлээ

2014 оны 1 сарын 18

Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
Зураач Л.Амарсанаа нь уран бүтээлийнхээ чиг хандлагийг ихэвчлэн Монгол зан заншил, ёс журам, үндэсний бичиг тамга тэмдэг, соёл, түүх дурсгалыг өөрийнхөө бүтээлтэй холбож зурдагаараа онцлог аж. Уг зураачийн бүтээлүүдээс та бүхэн монголоо гэсэн үнэр үнэртдэг болхыг өөрийн биеээр ирж үзэж сонирхоорой. Зураач Л.Амарсанаа нь хамтарсан үзэсгэлэн 20 гаруй бие даасан үзэсгэлэн 6-г гаргаж уран зургийн ертөнцөд хөлөө олсон нэгэн. Монгол аян хамтарсан цуварал үзэсгэлэнг Герман Франц Хонгконг орнуудаар гаргаж азийн олон улсын 27 дахь удаагийн олон улсын шилдэг уран бүтээлчдийн үзэсгэлэнд шагналт байранд шалгарч байжээ. "Элсны эзэд" 2010 оны шилдэг уран бүтээл Герман Хонконг Тайванд үзэсгэлэнд оролцож өндөр үнэлэмж авсан, "Монгол баатар" Герман Берлин олон улсын үзэсгэлэнгээс шилдэг бүтээл шагнал Хонконг Францад үзэсгэлэнд оролцож мэргэжилтнүүдээс өндөр үнэлэмж авсан, "Нүүдэл" Герман Хонконг Тайван Хятад Франц Тайланд Солонгосд үзэсгэлэнд оролцож шилдэг бүтээл шагнал авсан гэх зэрэг монгол омогшил ёс заншлыг харуусан олон шилдэг бүтээлүүд Vertul Gallery-д тавигдаад байна.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна