Давхар дээлээ тайлахыг шаардаж байна

2014 оны 4 сарын 7

УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
УИХ-ын хаврын чуулган эхэлсэнтэй холбоотойгоор иргэний нийгмийн байгууллагын гишүүд, төлөөлөгчид Чингисийн талбайд жагсч байна. Жагсагчид "Монголдоо сайхан амьдрахын тулд УИХ, Засгийн газрын гишүүдийн давхар дээлийг тайлах, Ц.Мөнхбаяр нарыг цагаатгах, "Уран олборлох"-ыг эсэргүүцэж, ийнхүү жагсч байгагаа иргэний хөдөлгөөнийхөн хэлж байна. Жагсаалд иргэний нийгмийн 109 байгууллагын төлөөлөл, шүүхээс ял сонсч хоригдоод байгаа "Гал үндэстэн холбоо"-ны гишүүдийн ар гэрийнхэн зэрэг 300 орчим хүн оролцож байгаа юм.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна