Газрын маргаанаас болж өлсгөлөн зарлана гэв

2014 оны 6 сарын 25

Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
Зайсан толгойн зүүн хойд талд УИХ-ийн гишүүн асан Л.Гүндалайн хамаатны дүү иргэн О.Одсүрэн нь иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ нарийн гэрийг хүчээр буулгасан хэрэг гарсан билээ. Иргэн Л.Оюун-Эрдэнэ Хан-уул дүүргийн засаг дарга асан н.Загдсүрэнгийн үед 15 жилийн хугацаатай өмчлөх эрхтэйгээр 5 га газрыг авчээ. Дүүргийн анхан шатны шүүх хурлаар иргэн Л.Оюун-Эрдэнийн талд шүүх хурлын шийдвэр гарсан бөгөөд давж заалдах шүүх хурал ирэх долдугаар сарын 1-нд болох байтал уг хурлаас өмнө ийнхүү хүчээр буулгасныг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй хэмээж гэрээ буулгасан гурван айлын хамтаар өнөөдөр өлсгөлөн зарлаж буйгаа мэдээллэв.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна