Ерөнхий сайд Т.Намнансүрэн Орост

2014 оны 12 сарын 24

Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Төгс-Очирын Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан билээ.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
Богд хаант Монгол Улсын анхны Ерөнхий сайдаар Сайн ноён хан Т.Намнансүрэн томилогдон ажиллаж байсан юм. Тэрээр 1913-1914 оны зааг дээр Хаант Орос улсад хоёр сарын хугацаатай айлчлал хийж байсан юм. Харин түүний энэхүү айлчлалтай холбоотой түүхэн гэрэл зураг, видео бичлэг, ховор баримт бүхий гэрэл зургийн үзэсгэлэн, номыг өнөөдөр Үндэсний түүхийн музейд дэлгэн танилцууллаа. Уг үзэсгэлэн ирэх оны нэгдүгээр сарын 14 хүртэл үргэлжлэх юм.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна