Супер лигийн тоглолтын фото агшнаас

2015 оны 12 сарын 22

Сагсан бөмбөгийн Үндэсний супер лигийн тоглолтууд Спортын төв ордны "А" зааланд даваа, лхагва баасан гаригуудад болж байна. Өчигдөр 1-р тойргийн 21, 22 дахь тоглолт боллоо.
Сагсан бөмбөгийн Үндэсний супер лигийн тоглолтууд Спортын төв ордны "А" зааланд даваа, лхагва баасан гаригуудад болж байна. Өчигдөр 1-р тойргийн 21, 22 дахь тоглолт боллоо.
ИРВЭСҮҮД ЛИГИЙГ ТЭРГҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ ИРВЭС 120-107 ДУНДГОВЬ МОН АЛТИУС СМАРТ Лигийг тэргүүлж байгаа багуудын тоглолт өчигдрийн хамгийн сонирхолтой тоглолт байсан юм. "Мон-Алтиус Дундговь Смарт" багийн гол тоглогчид болох А.Гансүх бага зэрэг бэртлийн улмаас тоглолтыг өнжсөн бол Andre Brown ханиад хүрсэний улмаас энэ тоглолтыг өнжсөн нь хожигдсон шалтгаан байсан гэж болно. Гол тоглогчид нь байгаагүй ч тэд сайн тоглолтыг үзүүлсэн бөгөөд Kashif Watson 29 оноо, 8 самбараас бөмбөг авалт, 5 оновчтой дамжуулалт гүйцэтгэн багаа тэргүүлсэн бол Б.Дархантөгс 24 оноо авчээ. Мөн онцлох нэгэн тоглогч байсан нь гараанд гарч тоглосон Э.Цэрэнбаатар 12 оноо, 17 самбараас бөмбөг авалт гүйцэтгэсэн ч энэ тоглолтонд хожиход хангалттай байж чадаагүй юм. Харин Сентоза Ирвэсүүд ээлжит сайн тоглолтоо үзүүлж хожил байгуулснаар 4 хожил 1 хожигдолтойгоор лигийг тэргүүлж эхэллээ. Т.Санчир 33 оноо, 11 самбараас бөмбөг авалт, 7 оновчтой дамжуулалт гүйцэтгэн багаа тэргүүлсэн бол тун сайн тоглолтыг үзүүлээд байгаа лигонеор тоглогч Dylan Brewer 31 оноо, 7 оновчтой дамжуулалт, 8 самбараа бөмбөг авалт гүйцэтгэн ээлжит сайн тоглолтоо үзүүллээ. Э.Дорж-Арилд 21 оноо, С.Эрдэнэдалай 17 оноо, 13 самбараас бөмбөг авалт гүйцэтгэн тэдэнд тусалсанаар хожиход хангалттай байлаа. Ирвэсүүдийг зогсооно гэдэг хүнд даалгавар байсан хэвээрээ, тэд улирлын анхны тоглолтонд хожсоноос хойш ийнхүү 4 дараалан хожоод байна.
ИРВЭСҮҮД ЛИГИЙГ ТЭРГҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ ИРВЭС 120-107 ДУНДГОВЬ МОН АЛТИУС СМАРТ Лигийг тэргүүлж байгаа багуудын тоглолт өчигдрийн хамгийн сонирхолтой тоглолт байсан юм. "Мон-Алтиус Дундговь Смарт" багийн гол тоглогчид болох А.Гансүх бага зэрэг бэртлийн улмаас тоглолтыг өнжсөн бол Andre Brown ханиад хүрсэний улмаас энэ тоглолтыг өнжсөн нь хожигдсон шалтгаан байсан гэж болно. Гол тоглогчид нь байгаагүй ч тэд сайн тоглолтыг үзүүлсэн бөгөөд Kashif Watson 29 оноо, 8 самбараас бөмбөг авалт, 5 оновчтой дамжуулалт гүйцэтгэн багаа тэргүүлсэн бол Б.Дархантөгс 24 оноо авчээ. Мөн онцлох нэгэн тоглогч байсан нь гараанд гарч тоглосон Э.Цэрэнбаатар 12 оноо, 17 самбараас бөмбөг авалт гүйцэтгэсэн ч энэ тоглолтонд хожиход хангалттай байж чадаагүй юм. Харин Сентоза Ирвэсүүд ээлжит сайн тоглолтоо үзүүлж хожил байгуулснаар 4 хожил 1 хожигдолтойгоор лигийг тэргүүлж эхэллээ. Т.Санчир 33 оноо, 11 самбараас бөмбөг авалт, 7 оновчтой дамжуулалт гүйцэтгэн багаа тэргүүлсэн бол тун сайн тоглолтыг үзүүлээд байгаа лигонеор тоглогч Dylan Brewer 31 оноо, 7 оновчтой дамжуулалт, 8 самбараа бөмбөг авалт гүйцэтгэн ээлжит сайн тоглолтоо үзүүллээ. Э.Дорж-Арилд 21 оноо, С.Эрдэнэдалай 17 оноо, 13 самбараас бөмбөг авалт гүйцэтгэн тэдэнд тусалсанаар хожиход хангалттай байлаа. Ирвэсүүдийг зогсооно гэдэг хүнд даалгавар байсан хэвээрээ, тэд улирлын анхны тоглолтонд хожсоноос хойш ийнхүү 4 дараалан хожоод байна.
ИРВЭСҮҮД ЛИГИЙГ ТЭРГҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ ИРВЭС 120-107 ДУНДГОВЬ МОН АЛТИУС СМАРТ Лигийг тэргүүлж байгаа багуудын тоглолт өчигдрийн хамгийн сонирхолтой тоглолт байсан юм. "Мон-Алтиус Дундговь Смарт" багийн гол тоглогчид болох А.Гансүх бага зэрэг бэртлийн улмаас тоглолтыг өнжсөн бол Andre Brown ханиад хүрсэний улмаас энэ тоглолтыг өнжсөн нь хожигдсон шалтгаан байсан гэж болно. Гол тоглогчид нь байгаагүй ч тэд сайн тоглолтыг үзүүлсэн бөгөөд Kashif Watson 29 оноо, 8 самбараас бөмбөг авалт, 5 оновчтой дамжуулалт гүйцэтгэн багаа тэргүүлсэн бол Б.Дархантөгс 24 оноо авчээ. Мөн онцлох нэгэн тоглогч байсан нь гараанд гарч тоглосон Э.Цэрэнбаатар 12 оноо, 17 самбараас бөмбөг авалт гүйцэтгэсэн ч энэ тоглолтонд хожиход хангалттай байж чадаагүй юм. Харин Сентоза Ирвэсүүд ээлжит сайн тоглолтоо үзүүлж хожил байгуулснаар 4 хожил 1 хожигдолтойгоор лигийг тэргүүлж эхэллээ. Т.Санчир 33 оноо, 11 самбараас бөмбөг авалт, 7 оновчтой дамжуулалт гүйцэтгэн багаа тэргүүлсэн бол тун сайн тоглолтыг үзүүлээд байгаа лигонеор тоглогч Dylan Brewer 31 оноо, 7 оновчтой дамжуулалт, 8 самбараа бөмбөг авалт гүйцэтгэн ээлжит сайн тоглолтоо үзүүллээ. Э.Дорж-Арилд 21 оноо, С.Эрдэнэдалай 17 оноо, 13 самбараас бөмбөг авалт гүйцэтгэн тэдэнд тусалсанаар хожиход хангалттай байлаа. Ирвэсүүдийг зогсооно гэдэг хүнд даалгавар байсан хэвээрээ, тэд улирлын анхны тоглолтонд хожсоноос хойш ийнхүү 4 дараалан хожоод байна.
ИРВЭСҮҮД ЛИГИЙГ ТЭРГҮҮЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ ИРВЭС 120-107 ДУНДГОВЬ МОН АЛТИУС СМАРТ Лигийг тэргүүлж байгаа багуудын тоглолт өчигдрийн хамгийн сонирхолтой тоглолт байсан юм. "Мон-Алтиус Дундговь Смарт" багийн гол тоглогчид болох А.Гансүх бага зэрэг бэртлийн улмаас тоглолтыг өнжсөн бол Andre Brown ханиад хүрсэний улмаас энэ тоглолтыг өнжсөн нь хожигдсон шалтгаан байсан гэж болно. Гол тоглогчид нь байгаагүй ч тэд сайн тоглолтыг үзүүлсэн бөгөөд Kashif Watson 29 оноо, 8 самбараас бөмбөг авалт, 5 оновчтой дамжуулалт гүйцэтгэн багаа тэргүүлсэн бол Б.Дархантөгс 24 оноо авчээ. Мөн онцлох нэгэн тоглогч байсан нь гараанд гарч тоглосон Э.Цэрэнбаатар 12 оноо, 17 самбараас бөмбөг авалт гүйцэтгэсэн ч энэ тоглолтонд хожиход хангалттай байж чадаагүй юм. Харин Сентоза Ирвэсүүд ээлжит сайн тоглолтоо үзүүлж хожил байгуулснаар 4 хожил 1 хожигдолтойгоор лигийг тэргүүлж эхэллээ. Т.Санчир 33 оноо, 11 самбараас бөмбөг авалт, 7 оновчтой дамжуулалт гүйцэтгэн багаа тэргүүлсэн бол тун сайн тоглолтыг үзүүлээд байгаа лигонеор тоглогч Dylan Brewer 31 оноо, 7 оновчтой дамжуулалт, 8 самбараа бөмбөг авалт гүйцэтгэн ээлжит сайн тоглолтоо үзүүллээ. Э.Дорж-Арилд 21 оноо, С.Эрдэнэдалай 17 оноо, 13 самбараас бөмбөг авалт гүйцэтгэн тэдэнд тусалсанаар хожиход хангалттай байлаа. Ирвэсүүдийг зогсооно гэдэг хүнд даалгавар байсан хэвээрээ, тэд улирлын анхны тоглолтонд хожсоноос хойш ийнхүү 4 дараалан хожоод байна.
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд news.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бүртгэгдээгүй байна